phương thức đàm phán

Để đạt được mọi thứ bạn muốn nhất định phải biết bí quyết đàm phán sau

w620h405f1c1-files-articles-2014-1085708-dam-phan-nha-dat-thanh-cong Fletcher cho rằng làm bài tập về nhà của bạn và hiểu thị trường chỉ mới xong một nửa mặt trận. Điều này có nghĩa là biết những điều bạn muốn, hiểu sự cạnh tranh trong ngành của bạn và cân nhắc những điều mơ hồ trong mọi thương vụ như các chi phí hoàn