thành công trong khởi nghiệp

Để khởi nghiệp thành công nhất định phải biết 11 bước quan trọng này

khoi-nghiep-va-that-bai-hinh-anh-6 Đây là điều kiện cơ sở của việc góp vốn, là cương lĩnh quản lý kinh doanh sau này. Mỗi start up muốn thành công cần phải có một kế hoạch kinh doanh khả thi. Để lập nghiệp, chỉ có khát vọng và dũng khí thôi chưa đủ, bởi vì còn nhiều công việc đang